Maak kennis
 • Plezier staat voorop
 • Iedereen is welkom
 • Verschillende niveau's
 • Trainingen & toertochten

Uurrecord fietsbanden verwisselen

zaterdag 1 januari 2000

Aanleiding
Onze fietsclub werd benaderd een actie te organiseren om geld in te zamelen voor de bouw van een volière ten behoeve van de kinderboerderij “Doniastate” te Stiens. Deze kinderboerderij is vooral bedoeld voor de gehandicapten, die voor een groot deel in de huisvesting van Maartenswouden verblijven.

Op 16 juli 1988 werd door onze fietsclub ook een sponsoractie gehouden en wel t.b.v. de aanschaf van een personenbus voor de bewoners van het “Pyter Jurjenshof” te Stiens. 25 leden fietsen langs 23 gezinsvervangende tehuizen in Friesland. De totale lengte van deze gesponsorde fietstocht was 302 kilometer. De totale opbrengst bedroeg F 20.000,-.

Deze keer is gekozen voor een ander soort actie waarbij de Fiets-, Toer- en Trimclub Leeuwarderadeel op een andere manier zijn kunsten zal vertonen. De fietsclub is er in geslaagd een recordpoging te mogen doen in het fietsbanden verwisselen, waarbij het record zal worden opgenomen in Guinness Record Boek. Het idee een record neer te zetten werd geboren tijdens de uitzending van “Domino D-Day” van 1998 in het FEC te Leeuwarden. Het idee werd vervolmaakt door de pitstops tijdens Formule 1 races, waarbij het verwisselen van de banden een secondenspel is tussen de verschillende raceteams.

Ook in de wielerkoers is het noodzaak dat er zo snel mogelijk van wiel wordt gewisseld, waarbij zeker ook een competitie element aanwezig is. De snelheid waarmee dit gebeurt wordt door de TV presentatoren altijd nauwlettend gevolgd en zonodig van commentaar voorzien. In het voorwoord van het Guinness Record Boek staat dat een recordpoging iets alledaags kan zijn en het een makkelijk te verbeteren record dient te zijn in Nederland en Belgie. Een lekke fietsband, alledaagser kan het bijna niet en zeker leden van een fietsclub hebben er vaak mee te maken. De recordpoging is gehouden tijdens de braderie op 4 september 1999 en stond open voor leden van onze fietsclub.

Reglementen
De reglementen voor de recordpoging zijn in nauw overleg met de redactie van het Guinness Record Boek vastgesteld (nieuw record) en luiden als volgt:

Uurrecord fietsbanden verwisselen

Voor deze recordpoging worden in een uur zoveel mogelijk fietsbanden verwisseld van een fiets.

Onder het verwisselen van een band wordt verstaan:

 • het afhalen van het wiel
 • het verwijderen van de binnenband
 • het opnieuw opleggen van een andere binnenband
 • de buitenband sluitend monteren op de velg
 • het weer vastzetten van het wiel
 • het oppompen van de band tot 7 bar

Bij de start van de recordpoging is de bandenspanning van het voorwiel 7 bar. Bij iedere fiets zijn zes extra binnenbanden aanwezig. De binnenband dient verwisseld te worden. Onder verwisselen wordt verstaan het vervangen van de binnenband door een andere binnenband.

Het voorwiel van de fiets wordt in de fiets gemonteerd d.m.v. een snelspanner.

Bij iedere fiets is een waarnemer aanwezig die tevens de telling bijhoudt. Het verwisselen van de fietsband komt voor telling in aanmerking, wanneer de fietsband verwisseld is en de bandenspanning na verwisseling weer 7 bar bedraagt en het voorwiel weer gemonteerd is in het frame. Kortom wanneer de fiets weer rijklaar is.

De te gebruiken gereedschappen bij de recordpoging mogen per fiets bestaan uit:

 • een snelspanner
 • drie bandenlichters
 • een handmatige fietspomp met drukmeter
 • fietssteun

Niet toegestaan zijn:

 • handbescherming in de vorm van fietswanten
 • bandenlichters met een rolletje
 • de velg en/of fietsband in te smeren met vet of een ander smeermiddel

Er dient gebruik gemaakt te worden van nieuw banden, zowel de buitenband (bandenmaat 25 x 622), als de binnenbanden.
De fiets mag niet worden vastgezet.
Van de recordpoging dient een procesverbaal te worden opgemaakt.

Het record kan alleen worden gebroken als aan bovenstaande vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

Oorkonde: https://fietsclubstiens.nl/wp-content/uploads/2022/02/oorkonde.pdf

Proces verbaal: https://fietsclubstiens.nl/wp-content/uploads/2022/02/procesverbaal.pdf

Dagbladen: https://fietsclubstiens.nl/wp-content/uploads/2022/02/dagbladen.pdf

De foto’s: https://photos.app.goo.gl/Mb1uwMcNCC7Kn5My9

Samen genieten van de fietssport